Przekaż nam 1% podatku.

Przekaż nam 1% podatku, to nic nie kosztuje!

  PUKS MAKSYMILIAN GORZÓW pragnie zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku, a przez to pomoc w krzewieniu kultury fizycznej naszych dzieci w szczególności popularyzacji piłki nożnej w naszym mieście.
To właśnie dzięki Państwa wsparciu z każdym rokiem powiększamy zakres działań, umożliwiających większej liczbie młodzieży uczestniczyć w naszych zajęciach stacjonarnych oraz obozach sportowych.

Dzięki zapisom ustawy o działalności OPP, każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji.
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% dla naszego klubu, to Państwa nic nie kosztuje, a bardzo pomoże w działalności naszego klubu.
Poniżej dane do wypełnienia w odpowiednich PIT’ach:
– poz. 137 – Numer KRS – 0000127804.
– poz. 138 – wpisać odpowiednią kwotę, wyliczoną zgodnie ze wskazówkami w PIT-37.
– poz. 139 (cel szczegółowy 1%) – należy wpisać dokładna nazwę klubu, tj. PUKS MAKSYMILIAN GORZÓW.
Bardzo ważne jest wypełnienie poz. 139! Jeśli te pole pozostanie puste, pieniądze nie dotrą do naszego klubu.

Z piłkarskim pozdrowieniem serdecznie dziękujemy za wsparcie!