Wysokie zwycięstwo Juniora Młodszego w Lubsku.

Dołącz do Ligii Wojewódzkiej